Stowarzyszenie - Strona Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Orkiestry

            
  Nr rachunku orkiestry:

       35 9464 0001 2001 0000 4675 0001

  
Działalność każdej grupy wiąże sie z większym czy mniejszym finansowaniem. Początkowo działalność orkiestry finansował Urząd Gminy. Po zmianie przepisów, nie było możliwe finansowanie orkiestry bezpośrednio z budżetu gminy, a bez tych środków nie była możliwa działalność zespołu. Powstawało realne niebezpieczeństwo kolejnego zawieszenia działalności orkiestry. Dzięki pożyczonym środkom udało sie przetrwać trudny czas. Podjęte zostały także poszukiwania nowych rozwiązań. Zawiązała sie grupa założycielska w składzie: Ryszard Pietracha, Piotr Ślęczkowski i Andrzej Urbanik, która postanawia znaleźć sposób na kontynuowanie działalności. Postanowiono założyć i zarejestrować Stowarzyszenie Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie. Po rejestracji stowarzyszenia w 2004 roku, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli:
Andrzej Urbanik
Prezes
Wojciech Łuszcz
Wiceprezes
Piotr Ślęczkowski
Sekretarz
Jarosław Dzięgiel
Skarbnik
Czesław Kapel
Członek

Kontrolowaniem Zarządu miała zająć sie Komisja Rewizyjna w składzie:


Ryszard Pietracha
Przewodniczący
Magdalena Topór
Sekretarz
Kazimierz Piątek
Członek
Kazimierz Wróbel
Członek
Marian Gwizd
Członek
 

    Władze nowo wybranego stowarzyszenia przyjęły uchwały, które poprawiły funkcjonowanie orkiestry oraz gwarantowały jej właściwy rozwój. Powołanie Stowarzyszenia pozwoliło na pozyskanie środków finansowych z Gminy, co nie tylko poprawiło kondycje finansowa orkiestry, ale zażegnało niebezpieczeństwo jej upadku. Po upływie 4 lat trzeba było podsumować miniona kadencje i dokonać wyboru nowych władz. Wybory odbyły sie bez niespodzianek. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęta została jedynie rezygnacja sekretarza Piotra Ślęczkowskiego. Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian. Bardzo szybko upłynęły kolejne 4 lata działalności Stowarzyszenia Orkiestry. W kwietniu 2012 roku, na Walnym Zebraniu podsumowano 4 letnia kadencje. Zasadniczo niewiele pozmieniało sie w nowych władzach stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrano Andrzeja Urbanika, a pozostałe funkcje w Zarządzie objęli: Wojciech Łuszcz, Czesław Kapel, Jarosław Dzięgiel, Lucjan Szado i Paweł Ślęczkowski. Prace Komisji Rewizyjnej powierzono opiece Ryszarda Pietrachy, a do pomocy wybrano: Kazimierza Wróbla, Magdalenę Sajderę i Mariana Gwizda.


Statut Stowarzyszenia Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego