Historia - Strona Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

HistoriaOrkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie

Historia


  
Historia orkiestry dętej w Szczucinie sięga 1908 roku. Wówczas to mieszkający w Szczucinie prefekt Austriackiej Izby Skarbowej Czesław Kaliński postanowił założyć młodzieżową orkiestrę dętą. Był on synem powstańca z 1863 roku Adolfa Winka-Kalińskiego, przyjaciela ojca Ireny Pfeiffer, wybitnej kompozytorki, urodzonej w Szczucinie. Zamysł szybko udało sie zrealizować, bowiem ówczesny burmistrz  dr Karol Rudnicki, będący wielkim społecznikiem, poparł pomysł i udzielił pomocy w pozyskaniu instrumentów muzycznych. Organizowanie zespołu przebiegało bardzo sprawnie i już pod koniec 1908 roku orkiestra rozpoczęła regularne ćwiczenia i przygotowywała sie do publicznych występów. Członkami orkiestry byli przeważnie młodzi chłopcy ze Szczucina i okolicznych miejscowości. Jak widać na zdjęciu z 1912 roku, orkiestra nie posiadała specjalnych strojów, lecz występowała w ubraniach własnych, jedynie na głowach mieli granatowe rogatywki z czarnym barankowym otokiem. Zespół uświetniał różne uroczystości kościelne i świeckie. Do najwaƒżniejszych zaliczyć moƒżna udział w uroczystościach urodzinowych cesarza Franciszka Józefa, a w 1913 roku poƒżegnanie burmistrza Karola Rudnickiego.
   W 1920 roku Czesław Kaliński wyjechał do Krakowa i tam objął funkcje dyrygenta orkiestry 8 Pułku Ułanów. Kapelmistrzem w Szczucinie został Władysław Pietryka, a orkiestra została „przygarnięta” przez miejscowa OSP. W roku 1925 Krakowski Związek Straży Pożarnych dokonał rejestracji orkiestr dętych w województwie krakowskim. Wśród 19 zarejestrowanych znajdujemy te
ż Strażacką Orkiestrę Dętą ze Szczucina. Ten fakt zanotował Mieczysław Mantyka w książce: ,,Dzieje Krakowskiego Związku Straży Pożarnych w latach 1923-1950”, Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie.

   Po zakończeniu II wojny światowej ponawiane były próby odtworzenia składu orkiestry. Nieliczna grupa muzyków ograniczała sie do sporadycznych występów publicznych lub uświetniania uroczystości kościelnych. Kierował nią przez wiele lat Jan Dernoga. Orkiestra uświetniała nabożenstwa majowe, grając dwa razy dziennie pieśni maryjne.

   Jan Dernoga z Łęki Szczucińskiej przez wiele lat swojego życia grał w orkiestrze dętej i poszukiwał możliwosci realizacji swojej życiowej pasji w działalności na terenie gminy. Swoimi pomysłami podzielił sie z kilkoma osobami. Wśród nich był Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczucinie Eugeniusz Piekielniak. Latem 1997 roku z inicjatywy Jana Dernogi i Eugeniusza Piekielniaka doszło do spotkania Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z ówczesnymi władzami Gminy. Celem tego spotkania było powołanie nowej orkiestry dętej. Wójt Gminy Bolesław Łączyński nie tylko zaaprobował pomysł, ale zadeklarował daleko idącą pomoc finansową. Organizacje orkiestry powierzono Prezesowi ZG ZOSP RP w Szczucinie a jednocześnie Członkowi Zarządu Gminy, Andrzejowi Urbanikowi, który energicznie przystąpił do działania. Znacząca role w pozyskaniu członków do orkiestry odegrał również druh Ryszard Pietracha, będący członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Tarnowie i Sekretarzem Zarządu Gminnego ZOSP RP. Orkiestrę tworzyli muzycy ze Szczucina i okolicznych miejscowości, którzy posiadali własne instrumenty muzyczne i występowali już

w innych orkiestrach. Pierwsze próby pod kierunkiem Jana Dernogi odbyły sie już we wrześniu 1997 roku, a dzięki wsparciu Wójta Bolesława Łączyńskiego udało sie zakupić kilka uƒżywanych instrumentów i kontynuować rozpoczęte dzieło. Próby odbywały sie w świetlicy jednostki OSP Szczucin, która okazała muzykom wiele życzliwości i wsparcia.

   W dniu 11 listopada, podczas uroczystości Święta Niepodległości, orkiestra dęta pod kierunkiem Jana Dernogi grała na Mszy świętej i pod Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie. Dzięki wielkim staraniom Ryszarda Pietrachy i Andrzeja Urbanika orkiestra powiększała stan liczebny. Na te okoliczność wypożyczono znaczną liczbę instrumentów z Niedomic i Zakładów Mechanicznych z Tarnowa. Trwały też poszukiwania profesjonalnego dyrygenta. Podjęte zostały tak
że działania zmierzające do wyposażenia członków orkiestry w odpowiednie umundurowanie. Tak, w 1997 roku, rozpoczął sie kolejny rozdział w historii Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie.

Nasi Kapelmistrzowie

   Pierwszym kapelmistrzem, od września 1997 roku był Jan Dernoga. Od stycznia 1998 roku próby orkiestry zaczął prowadzić dyplomowany dyrygent Józef Bałut z Woli Rzędzińskiej. Został zatrudniony przez Urząd Gminy do pracy z orkiestrą. Według ustalonego harmonogramu praca z orkiestra obejmowała 2 próby tygodniowo, jedna z uczniami, druga z całością orkiestry. Próby zaczęły sie odbywać w sali Gminnego Ośrodka Kultury, ale szybko powróciły do świetlicy jednostki, która żartobliwie nazywano „filharmonią”.
   Było ciasno, ale za to nie było żadnych ograniczeń czasowych. Józef Bałut prowadził orkiestrę do 1 lipca 2009 roku. Umowa o prace została rozwiązana a funkcje kapelmistrza została powierzona Jarosławowi Dzięglowi, który był członkiem orkiestry od początku jej reaktywowania i pełnił funkcje II kapelmistrza. Wysoka kultura osobista, ogromna pracowitość i sumienność i oddanie „całym sercem” sprawiły, że jest on szanowany i ceniony przez wszystkich członków zespołu. Z chwila objęcia funkcji dyrygenta solidnie zabrał sie do pracy. Ponadto podjął również studia muzyczne w zakresie dyrygentury.

Oto my:

Jarosław Dzięgiel, Gabriela Dzięgiel, Magdalena Sajdera, Małgorzata Kilian, Michał Rosa, Bernard Patryjak, Łukasz Liguz,  Maciej Mątwicki, Tomasz Mątwicki, Elżbieta Jarosz,  Joanna Jarosz, Anna Bełzowska, Kazimierz Gwizd, Ryszard Pietracha, Łukasz Dobrowolski, Roman Rzeszutko, Władysław Łachut, Edward Bober, Włodzimierz Racławski, Czesław Kapel, Marcin Kapel, Marian Gwizd, Wojciech Łuszcz, Dominik Patryjak, Lucjan Szado, Dariusz Bożek, Jan Dernoga, Andrzej Radłowski, Leszek Sokół, Michał Łuszcz, Kazimierz Wróbel, Paweł Ślęczkowski, Bartłomiej Kokoszka, Oskar Foremny, Gabriela Sołtys, Karolina Mach, Marek Kupiec, Karolina Zimoń, Mateusz Zimoń, Karol Smulski.

Andrzej Urbanik – Prezes Stowarzyszenia Orkiestry.
Z nami byli:
Przez wszystkie lata działalności orkiestry przewinęło sie przez nią
wielu muzyków. Warto odświeżyć w pamięci tych wszystkich, którzy
swój talent i czas poświecili dla dobrej sławy Szczucina i dla dobra ludzi.
Do grupy nieżyjacych już członków naszej orkiestry należą: Czesław Kaliński,
Władysław Pietryka, Józef Pietryka, Stanisław Straszyński, Stanisław
Duda, Jan Kupiec, dwóch braci Nadolskich (nie znane są ich imiona),

Antoni Wójcik, Wincenty Guła, Jan Dernoga, syn Marcina, Stanisław
Orwat, Stanisław Tarczyński, Stanisław Dernoga, Władysław Podosek,
Ignacy Wróbel, Gustaw Wróbel, Stanisław Zdziebko, Tadeusz Seternus,
Michał Furgał (senior), Franciszek Makuch, Tadeusz Baj, Eugeniusz Cieślik,
Mieczysław Glica, Władysław Seternus, Stanisław Moskal i Edward Grzesiak


Nasz strój

W kwietniu 1998 roku, na zaproszenie ówczesnego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Tarnowie, druha Wiesława Wody, będącego także Wojewodą Tarnowskim, orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych. Orkiestra liczyła wtedy 20 muzyków. Występ w koszulach strażackich i czapkach, zwanych popularnie bejsbolówkami, spowodował, przyspieszenie starań pozyskania środków na zakup właściwego dla orkiestr strażackich umundurowania. Dzięki wsparciu Prezesa Wiesława Wody, zakupiono 35 kompletów mundurów strażackich. W następnym roku zostały dokupione kolejne elementy umundurowania: pasy, koalicyjki, torby na nuty, getry na buty. Wszystko w kolorze białym. Środki na zakup orkiestra otrzymała od Wójta Gminy Bolesława Łączyńskiego. W 2008 roku po napisaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz Banku Światowego, z otrzymanych środków finansowych zostały zakupione nowe stroje dla członków orkiestry.

Kalendarz imprez

   W każdym roku orkiestra rezerwuje wiele dat dla swojej działalności. Do pierwszego wystąpienia w dniu 11 listopada 1997 roku, na Świecie Niepodległości, zaczęto dopisywać kolejne daty: 3 maja – Święto Matki Bożej Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja, 18 maja – dzień urodzin papieża Jana Pawła II, Niedziela w okolicy 17 września – rocznica spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Tradycją stało sie kolędowanie w kościele parafialnym w miesiącu styczniu, a od 2011 roku Koncerty Noworoczne. Od maja 1999 roku zostały zainicjowane Dni Strażaka w Sanktuarium Matki Bożƒej Fatimskiej w Borkach. Oczywiście z udziałem orkiestry. 16 czerwca 1999 roku orkiestra grała podczas uroczystości z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Od 1 lipca 1999 roku Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin jest jedną z uczestniczących w Pielgrzymce Strażaków na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.

   W jubileuszowym, 2000 roku, liczba występów osiągnęła rekord – 28 koncertów. Oprócz corocznych stałych występów w kalendarz imprez wpisały sie: Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych w Busku – Zdroju, granie hejnału na Rynku Głównym w Krakowie, wspólny koncert kilkudziesięciu orkiestr z całej Polski w Warszawie na placu Piłsudskiego oraz uroczystości Jubileuszu 115 lat Jednostki OSP w Szczucinie. Taka ilość pracy zaowocowała też i efektem. W Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Choczni w 2001 roku orkiestra zajęła III miejsce. 7 maja 2005 roku szczucińscy muzycy uczestniczyli w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasna Górę. Orkiestra uświetniała swoimi występami uroczystości w Radomyślu Wielkim, Wadowicach Górnych, Zgórsku, Klikowej, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego