archiwum - Strona Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

archiwum

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Jak co roku 6 stycznie nasza orkiestra grała na dwóch mszach św. w kościele parafialnym w Szczucinie. Na Mszy św. o 11.00 witaliśmy wspólnie z wiernymi orszak Trzech Króli przybyłych na wielbłądach.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej  słowem literackim wprowadzały nas w
nastrój uwielbienia narodzonego Pana.
Przy dźwiękach kolęd wspólnie z wiernymi czciliśmy Święto Objawienia Pańskiego.

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

  
   W niedzielę 15 listopada o godz. 15oo  nasza orkiestra wystąpiła z koncertem pieśni patriotycznych. Przy licznie zgromadzonych słuchaczach w budynku Kany miały miejsce śpiewy piosenek patriotycznych. Na tę okoliczność zostały wydrukowane mini śpiewniki - celem włączenia się do śpiewu uczestników zgromadzonych na sali. Słowa poezji o tematyce patriotycznej prezentowali uczniowie PCEiKZ w Szczucinie.
     Wrażenia muzyczne wzbogacili soliści orkiestry : Gabriela Sołtys, Karolina Mach, Wojciech  Łuszcz.
     Orkiestra nasza otrzymała nowe instrumenty z rąk pana Burmistrza - Andrzeja Gorzkowiczaoraz pani Przewodniczącej Rady - Agnieszki Beker.
    Uroczystość odbyła sie dzięki zaangażowaniu proboszcza ks. Zygmunta Warzechy, który słowem wypowiadanym wprowadzał wszystkich we właściwy nastrój.ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

        11.11.2015r., uroczystą Mszą Świętą, rozpoczęły się obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po Mszy Świętej
ruszył pochód patriotyczny pod tablicę  upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie. Po odegraniu Hymnu Państwowego, złożeniu symbolicznych wiązanek i zniczy, Orkiestra Dęta OSP Szczucin, odegrała Hymn Legionów pt. "Pierwsza Brygada"


Jubileusz 70- lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie .  

W dniu 14 października 2015 roku obchodzony był w PCEiKZ Jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny od montażu poetycko-muzycznego w wykonaniu uczniów przygotowanych przez panią Monikę Dąbroś i Martę Sieroń. Podczas Mszy Św. towarzyszyła nam gra Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie.  Dalsza część uroczystości przebiegła na sali gimnastycznej. Rada Rodziców uroczyście przekazała poświęcony sztandar dyrekcji a następnie odebrał go poczet sztandarowy uczniów. Po tym nastąpiło ślubowanie  przedstawicieli uczniów. Całość uświetniła gra orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod dyrekcją Jarosława Dzięgla.


Pogrzeb mamy kolegi naszej orkiestry

      26.09.2015 w tym dniu uczestniczyliśmy w smutnym wydarzeniu. Nasza orkiestra brała udział w Mszy św. żałobnej, odprawionej za zmarłą mamę naszego kolegi z orkiestry. Po Mszy przy dźwiękach marszy żałobnych, ciało zmarłej zostało odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.


"Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”

    
30 sierpnia br. na Placu Targowym w Szczucinie odbyło się VII "Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”,
bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie dla każdego rolnika naszej „Małej Ojczyzny”. Do Szczucina zjechali się rolnicy i przedsiębiorcy z powiatu dąbrowskiego i nie tylko, aby jak co roku świętować i podziękować za rolnicze plony i zaprezentować swoje firmy i instytucje. Czas świętowania i dumy
z zebranego plonu, po skończonym okresie ciężkiej pracy, rozpoczął się uroczystym korowodem dożynkowym prowadzonym przez Orkiestrę Dętą przy OSP w Szczucinie i starostów dożynek Czesławę  Łuszcz i Romana Korczaka. Wielkie świętowanie Powiśla, tradycyjnie rozpoczęło się polową Mszą Św., dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego,  sprawowaną pod przewodnictwem
ks. Proboszcza Zygmunta Warzechy. Symbolicznym zwieńczeniem zabranych plonów były tradycyjne wieńce  dożynkowe przyniesione podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza, tym gestem rolnicy naszego powiatu wyrazili wdzięczność za udane zbiory i dar chleba. Na ołtarzu złożono również snop zboża, ziarno w koszu, bochen chleba, kosze z owocami, płodami rolnymi, bukiety kwiatów oraz świece i miód. Eucharystię uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie.


Zgórsko

    
Tradycyjnie już 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP parafia Zgórsko dziękowała Bogu za zebrane plony. Była to również okazja
do poświęcenia sztandaru mieleckiej Jednostki Strzeleckiej im. gen. Władysława Sikorskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Szczucinie.
 
Odpust Parafialny

     26.07.2015  Orkiestra uczestniczyła wspólnie z chórem we Mszy św. odpustowej.125-lecie jednostki OSP w Wampierzowie

     Strażacy ochotnicy z Wampierzowa, wspólnie z kolegami z gminy Wadowice Górne, świętowali 125-lecie swojej jednostki. Przy Domu Strażaka w Wampierzowie, w niedzielę 14 czerwca, odbyły się jubileuszowe uroczystości połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Stawili się miejscowi strażacy, przyjechały delegacje z sąsiednich miejscowości, przyjechali też zaproszeni goście. Uroczystościom 125-lat OSP w Wampierzowie towarzyszyła orkiestra OSP ze Szczucina.


Koncert w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

     W dniu 10 czerwca 2015 r. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie koncertem Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie rozpoczęła się Konferencja z okazji 25-lecia samorządności w Polsce pod znamiennym tytułem „Pozostawić po sobie jakiś ślad samorząd lokalny w rękach społeczeństwa”. Organizatorami uroczystości i jednocześnie jej prowadzącymi byli Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin oraz Andrzej Urbanik Prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie.  W konferencji współfinansowanej ze środków Województwa Małopolskiego udział wzięli Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie i Radni  samorządowi począwszy od roku 1990 oraz zaproszeni goście.UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA

    
Dnia 4 czerwca orkiestra brała udział w uroczystości Bożego Ciała w kościele parafialnym w Szczucinie. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą Św.
o godz.10.00. Po nabożeństwie orkiestra oraz wierni brali udział w procesji do czterech ołtarzy, ustawionych wokół rynku naszego miasteczka.

Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”

   
W niedzielę 31 maja 2015r. odbyły się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”, połączone z nadaniem sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Obchody „Dnia Strażaka” zorganizowali wspólnie Komenda Powiatowa PSP w Dąbrowie Tarnowskiej
oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez ks. dr Jana Krynickiego Duszpasterza Krajowego Strażaków, mł. bryg. Ks. Władysława Kuliga Kapelana Małopolskich Strażaków, Ks. Zygmunta Warzechę Kapelana Powiatowego Strażaków, Ks. Prałata Stanisława Cyrana Proboszcza Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ks. Krzysztofa Trzepacza Kapelana Gminnego Strażaków w Oleśnie. Liturgię uświetniła Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej. Po uroczystości zgromadzeni na placu przed C.H. Dąbrowiak mogli posłuchać bogatego i różnorodnego repertuaru muzycznego Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego, Gminnej Orkiestry Dętej w Bolesławiu pod batutą Grzegorza Olearczyka oraz naszej orkiestry OSP Szczucin.


Uroczystości odpustowe w Borkach

    
W dniu 13 maja orkiestra uczestniczyła w uroczystościach odpustowych w Borkach, grając na Mszy, św. której przewodniczył kapelan powiatowy
strażaków ks. Zygmunt Warzecha. W tym dniu brały udział poczty sztandarowe różnych jednostek OSP, strażacy ochotnicy jak również funkcjonariusze PSP z Dąbrowy Tarnowskiej, w związku ze Świętem Strażaków, które przypadało na 4 maja. Po procesji orkiestra zagrała Barkę -ulubioną pieśń św. Jana Pawła II, przypominając o kolejnej rocznicy urodzin papieża, przypadającej  18 maja.


Święto Konstytucji 3 Maja

   
3 V w Narodowe Święto Konstytucji uświetniliśmy muzyką orkiestry i śpiewem solistek mszę św., sprawowaną w intencji Ojczyzny - w naszym
kościele parafialnym o godz. 15.00. Następnie na rynku, po pięknych występach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, odegraliśmy hymn państwowy oraz kilka utworów.

Wyjazd orkiestry do Gorlic

    
1 V 2015 pojechaliśmy na wycieczkę do Gorlic, gdzie odbywały się uroczystości związane z 100 rocznicą bitwy podczas I wojny światowej.
Po drodze wstąpiliśmy na krótka modlitwę do Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej i na Cmentarz Legionistów z I wojny w Łowczówku koło Pleśnej.
   W Gorlicach obserwowaliśmy przemarsz orkiestr ulicami miasta, a na rynku - koncert 3 orkiestr i pokaz musztry paradnej. Występowały orkiestry dęte:  Straży Granicznej z Nowego Sącza, Reprezentacyjna orkiestra wojskowa z Austrii i Orkiestra wojskowa z Niemiec. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
pokazy musztry oraz prezentacja grup rekonstrukcyjnych, oddziałów wojskowych z okresu bitwy pod Gorlicami, gdzie w okresie od IX 1914 do 2 V 1915 walczyły wojska austriackie, niemieckie i rosyjskie.Pielgrzymka do Częstochowy

    
26 IV 2015 uczestniczyliśmy w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków w Częstochowie. Byliśmy jedną ze 140  orkiestr dętych, które zagrały
w koncercie przed i po Eucharystii oraz podczas Mszy św. Odprawianej przed Szczytem Jasnej Góry. Uczestniczyła również grupa strażaków z
naszej jednostki OSP i ich rodzin wraz z pocztem sztandarowym. Nasza orkiestra już po raz trzeci wzięła udział w takiej pielgrzymce do Częstochowy, która odbywa się co 5 lat.


Msza święta dla solenizantów

 
19 III  2015 w liturgiczne wspomnienie świętego Józefa, graliśmy podczas Mszy św. sprawowanej w intencji solenizantów - ks. Józefa Giery, ks. Józefa Tabora oraz śp. ks. prałata Józefa Przybycienia. Przy okazji uświetniliśmy swym graniem, święto patronalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.


"Wspólne kolędowanie "

   W okresie bożonarodzeniowym nasza orkiestra wystąpiła z koncertem kolęd i pastorałek dwukrotnie. Pierwszy raz w Szczucinie w kościele parafialnym o godz. 9.00  oraz  11.00  w niedzielę 25 stycznia. W kolejną niedzielę tj. 1 lutego w kościele w Borkach na Mszy św. o godz. 11.00. Cały występ orkiestry nosił tytuł "Wspólne kolędowanie" gdzie wierni oraz wokaliści orkiestry, śpiewem wyrażali szacunek i podziw dla narodzenia Pana Jezusa.

KONCERT NOWOROCZNY 2015

    
Tradycyjnie na początku stycznia, tego roku miało to miejsce 18 stycznia, nasza orkiestra dała koncert muzyczny w domu parafialnym Kana w Szczucinie. W skład repertuaru weszły utwory o różnych charakterach, były walce Strausa, muzyka filmowa, poważna , kolędy. Cieszy nas fakt że z roku na rok przybywa słuchaczy. Tego roku sala Kany była pełna. Dopełnieniem muzycznych wrażeń były jak zwykle bardzo trafne, okraszane humorem komentarze przed każdym utworem, księdza Zygmunta Warzechy, człowieka oddanego muzyce. Warto nadmienić że w szeregi naszej muzycznej braci wchodzą nowe, młodsze pokolenia, które już wzbogacają muzyczne brzmienie orkiestry. Swoim śpiewem uświetniali wydarzenie: Karolina Mach, Gabriela Sołtys, Kamila Liguz, Karol Łuszcz, Wojciech Łuszcz.  Solo na instrumentach wykonali: Paweł Ślęczkowski - perkusja, Tomasz Mątwicki - saksofon altowy.
Pod koniec występu orkiestra życzyła wszystkim DO SIEGO ROKU !!!


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego